אודותינו

חברת הסכמה MD נוסדה בשנת 2011 בכדי לענות על צורך דחוף בתחום הרפואה והבריאות, וזאת משתי נקודות מבט:

1. לאפשר למטופלים להבין את התהליך הרפואי המוצע להם ולהחליט אם לקבל את הטיפול או בדיקת האבחון המוצעים.

2. לוודא שהרופאים עומדים בדרישות החוק המחייב למסור מידע שחולה סביר זקוק לו בטרם יסכים לטיפול שמוצע לו.

חזונה של הסכמה MD - כל מטופל יזכה למידע הנחוץ לו לצורך קבלת החלטה באופן חופשי, ללא תלות, ועל בסיס מידע רפואי מהימן ומקיף.  

 

הסכמה MD מאחלת לכם הצלחה ובריאות שלמה!!